พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ

รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง


รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง


รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง


รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง

ใหม่ กลับหน้าร้าน
ชื่อพระ :
 รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง
รายละเอียด :
 

#รูปหล่อใบโพธิ์รุ่นแรกรุ่นเดียวของครูบาคำปัน‬ สุภัทโธ วัดสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รูปหล่อเนื้อเงินสร้างไว้ ๑๐๘ องค์ เนื้อนวโลหะ ๗๙๙ องค์ โดยการออกแบบของนายช่าง. เกษม มงคลเจริญ รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน สุภัทโท เป็นอีกหนึ่งองค์ในพิธีการสมโภชวัตถุมงคล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520
จำนวนการจัดสร้าง เนื้อเงิน 108 องค์ เนื้อนวะโลหะ 799 องค์
พิธีการสมโภชวัตถุมงคล
-ในงาน พุทธาภิเษก สมโภชวัตถุมงคลได้จัดกระทำในพระวิหาร ต่อหน้าพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี 
-ในวันพุธแรม 6 ค่ำ ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2520 เวลา 14.39 น.
-เริ่มพิธีพราหมณ์ประกาศโอการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน อัญเชิญครู อาจารย์ ผู้สร้างวัด รวมทั้งพระอาจารย์มั่น, ครูบาปัญญา
-จากนั้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 9 รูป เจริญพุทธมนต์ 
-เวลา 18.19 น. ได้ฤกษ์จุดเทียนชัย เริ่มพิธีพุทธาภิเษก ปลุกเสก อธิฐานจิต สวดอรรถคาถาธรรมจักรกัปปวัตนสูตร และสวดสมโภช
-พระพิธีธรรมคณะ วัดเจดีย์หวง สวดพุทธาภิเษกต่อจนเสร็จพิธี.
รายนามพระอริยปรมาจารย์ร่วมพิธีดังนี้
-หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
-หลวงปู่คำปัน วัดสันโป่ง
-หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส
-หลวงพ่อเจิม วัดวันยาวล่าง
-หลวงพ่อศรีนวล วัดเกวียนหัก
-หลวงพ่อคำปัน วัดหม้อคำตวง
-ครูบาสม วัดโป่งกว๋าว
-พระครูญาณภิรัติ วัดป่าเจริญธรรม
-พระอาจารย์ประเดิม วัดเพลงวิปัสสนา
-พระอาจารย์ธีระ วัดพระธาตุสบฝาง
#ขอบพระคุณข้อมูลจากเพจหลวงปู่คำปันสุภัทโธ

องค์ท่านนามเดิม นายคำปัน รัตนภรณ์ เกิด เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๖ ตรงกับเดือน ๑๐ เหนือ แรม ๙ ค่ำ ปีมะเส็ง ณ บ้านสันโป่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นบุตรของนายสิน และ นางคำ รัตนภรณ์

หลวงปู่คำปัน สุภัทโท ได้เริ่มต้นเข้าสู่ใต้ร่มผ้ากา สาวพัสตร์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี ณ วัดสันโป่ง โดยมีท่านครูบาปัญญา เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วได้ศึกษาอักขระภาษาไทย อักขระพื้นเมือง พระปริยัติธรรม กับพระอาจารย์อินต๊ะ และได้อุปสมบท เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ณ พัทธสีมาวัดสันโป่ง โดยมีท่านพระครูมงคลญาณเถร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจันต๊ะ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสุวรรณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลวงปู่คำปัน ได้เรียนปริยัติธรรม ภาษาบาลี พระปรมัตถธรรม วิชาโหราเวทย์ ไสยเวทย์ และวิปัสสนากัมมัฏฐานจากสำนักอาจารย์ต่างๆ เช่น ครูบาปัญญา วัดสันโป่ง ครูบาอินต๊ะ วัดต้นแก้ว (รัตนาราม) ผู้เชี่ยวชาญทางอรรถกถา-บาลี ครูบาธรรมธิ วัดสะลวง ผู้เชี่ยวชาญทางพรหมศาสตร์ ครูบาอินตา วัดเหมืองผ่า (เจดีย์สถาน) เจ้าคุณ(ราชครูวัดฝายหิน) ครูบาอริยะ วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สุดท้ายองค์ท่านได้ฝึกอบรมศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานจากหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต

ได้พบท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต
หลังจากออกพรรษาแล้ว กิจวัตรพิเศษคือ หลวงปู่คำปัน จะออกธุดงค์ติดตามครูบาอาจารย์เพื่อปฏิบัติธรรมแสวงหาความวิเวกทุกๆปี มิได้ขาด อยู่มากระทั้งครูบาปัญญา เจ้าอาวาสวัดสันโป่ง และเป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่คำปัน มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์ได้มอบหมายตำแหน่งเจ้าอาวาสให้หลวงปู่คำปัน ในขณะนั้นท่านมีอายุเพียง ๒๖ ปี แม้หลวงปู่ จะรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแล้ว แต่ท่านก็ยังคงปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด กิจวัตรธุดงค์มิได้ขาด

ลุถึงสมัยหลวงปู่ใหญ่มั่น ภูริทัตโต ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระธาตุจอมแตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลวงปู่คำปัน ได้เข้าฝากตัวเป็นสานุศิษย์ศึกษา วิปัสสนากัมมัฏฐาน กับหลวงปู่มั่น จนรอบรู้แตกฉาน เป็นพระสุปฏิปันโน หลวงปู่ใหญ่มั่น ท่านมิได้ให้หลวงปู่คำปัน ญัตติเป็น ธรรมยุตินิกายไม่ แต่ให้คงไว้ซึ่งมหานิกายเดิม เพราะไม่ได้เป็นอุปสรรคประการใด ในการปฏิบัติธรรม พระเถระผู้ร่วมอาจารย์เดียวกัน และต่างไปมาหาสู่กันเสมอๆ คือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ,หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ,หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ,หลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร เป็นต้น

นับแต่นั้นมา หลวงปู่คำปัน ก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ถือวัตรเอกา (ฉันมื้อเดียว) มักน้อย สันโดษ ไม่ยึดติด ไม่สะสม ไม่ติดในอามิสลาภผล ไม่มีปลิโพธกังวลในสิ่งใดๆ ตามแนวทางปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มั่น แม้คราวเจ็บไข้อาพาธ นายแพทย์จะขอร้องให้ท่าน ฉัน ๒ มื้อ ท่านก็ไม่ยอม ท่านเคยพูดว่า " ถ้าให้ถอยหลังกลับไปมักมากฉันสองมื้ออีก ตายเสียไม่ดีกว่าหรือ.."

องค์หลวงปู่คำปัน รักธรรมยิ่งกว่าชีวิต ท่านได้วางตนเป็นแบบอย่างอันดีเยี่ยม ตามแบบพระบูรพาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาอบรมมา แม้จะเป็นผู้เงียบสงบ มักน้อย พูดน้อย ไม่โฆษณาโอหัง ไม่เผยแผ่ด้วยวาจา แต่ได้ดำเนินการเผยแผ่แบบปฏิบัติทำตนเป็นตัวอย่าง เรียกว่า สั่งสอนด้วยการทำให้ดู ซึ่งเป็นหลักการเผยแผ่ทางหนึ่ง
หลวงปู่คำปัน สุภัทโท ได้ดับขันธ์ลงเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เวลา ๐๕.๐๐น. สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕

ราคา :
 5550
ร้าน :
โทรศัพท์ :
 0841746518, 0841746518
วันที่ :
 15/06/17 13:44:46
 
 
รูปหล่อใบโพธิ์ครูบาคำปัน วัดสันโป่ง พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.