ปฏิทินวันรับตรวจสอบพระ

รายการพระเครื่อง ที่รับออกบัตรรับรองฯ เว็บพระล้านนา http://upic.me/i/cx/grhot.gifปฏิทินการออกบัตรรับรองพระเครื่อง เว็บพระล้านนา.คอม

ครั้งที่
วันที่   กำหนดการ
 สถานที่ แผนที่
4/60 อาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560
9.00-14.00 น. ลงทะเบียนรับพระ
17.00 น. เจ้าของรับพระคืน 
ห้องบัวตอง ชั้น1
อาคารใหม่
สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Hostel
3/60
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560   ห้องบัวตอง  
2/60 อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560   ห้องบัวตอง  
1/60
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560   ห้องบัวตอง  
11/59 อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559   ห้องบัวตอง  
10/59
อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559   ห้องพวงแสด  
9/59
อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559   ห้องบัวตอง  
8/59 อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559   ห้องบัวตอง  
7/59 อาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559   ห้องบัวตอง  
6/59 อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559   ห้องบัวตอง
 
5/59 อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559   ห้องบัวตอง  
4/59
อาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559   ห้องบัวตอง  
3/59 อาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559   ห้องบัวตอง  
2/59 อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559   ห้องมันดาเลย์  
1/59 อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559   ห้องมันดาเลย์  
9/58
อาทิตย์ที่ 13 ธันวคม 2558
  ห้องมันดาเลย์  
8/58
อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558
  ห้องมันดาเลย์  
7/58 อาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 
  ห้องมันดาเลย์
 
6/58 อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

ห้องมันดาเลย์
5/58 อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558

ห้องมันดาเลย์
4/58 อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
ห้องมันดาเลย์
3/58 อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 

ห้องมันดาเลย์
2/58
อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
ห้องมันดาเลย์
1/58 อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558

ห้องมันดาเลย์  แผนที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่