ปฏิทินวันรับตรวจสอบพระ

ปฏิทินการออกบัตรรับรองพระเครื่องเว็บพระล้านนา
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.30 - 17.00 น.
1. นำส่งเอง ส่งพระที่ ส.สกุณา เชียงใหม่ โทร 081-5313435 ร้านตั้งอยู่เลขที่ 28/9 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (บริเวณแยกข่วงสิงห์)
2. ฝากส่งทางไปรษณีย์ ส่งที่ ตู้ ปณ.59 ปณฝ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50302 ดูรายละเอียดการจัดส่งทางไปรษณีย์

ครั้งที่
กำหนดการรับพระ กิจกรรม/วันรับบัตร
 สถานที่ แผนที่
22/60 วันที่ 21 พ.ย.  - 2 ธ.ค.2560 วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ร้าน ส.สกุณา ร้าน ส.สกุณา
21/60 วันที่ 6- 18 พ.ย. 2560 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
20/60 วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 2560 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
19/60 วันที่ 23-28 ตุลาคม 2560  วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
18/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
17/60 วันที่ 9-14 ตุลาคม 2560 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
16/60 วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา
15/60 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2560 * เบญจภาคี ห้องบัวตอง Uniserv 
14/60 วันที่ 18-23 กันยายน 2560 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา
13/60 วันที่ 11-16 กันยายน 2560 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
12/60 วันที่ 4-9 กันยายน 2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
11/60 วันที่ 28 ส.ค.-2 ก.ย. 2560
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
10/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
9/60 วันที่ 14-20 สิงหาคม 2560 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
8/60 วันที่ 7-12 สิงหาคม 2560 วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
7/60 วันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
6/60 วันที่ 24-29 กรกฏาคม 2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
5/60 วันที่ 15-22 กรกฏาคม 2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2560
ร้าน ส.สกุณา  
4/60 อาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2560    ห้องบัวตอง
3/60
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560   ห้องบัวตอง  
2/60 อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560  * เบญจภาคี ห้องบัวตอง Uniserv 
1/60
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560   ห้องบัวตอง  แผนที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่