ปฏิทินวันรับตรวจสอบพระ


ครั้งที่
กำหนดการรับพระ กิจกรรม/วันรับบัตร
 สถานที่ แผนที่
3/65 มีนาคม 2565 มีนาคม 2565 ร้าน ส.สกุณา
2/65 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 ร้าน ส.สกุณา  
1/65 มกราคม 2565 31 มกราคม 25645 ร้าน ส.สกุณา  
9/64 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 ร้าน ส.สกุณา  
8/64 กันยายน 2564 25 ตุลาคม 2564 ร้าน ส.สกุณา  
7/64 กรกฎาคม 2564 13 กันยายน 2564 ร้าน ส.สกุณา  
6/64 มิถุนายน 2564 28 มิถุนายน 2564 ร้าน ส.สกุณา  
5/64 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 ร้าน ส.สกุณา  
4/64 เมษายน 2564 26 เมษายน 2564 ร้าน ส.สกุณา  
3/64 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2564 ร้าน ส.สกุณา  
2/64 กุมภาพันธ์ 2564 29 กุมภาพันธ์ 2564 ร้าน ส.สกุณา  
1/64 มกราคม 2564 25 มกราคม 2564 ร้าน ส.สกุณา  
10/63 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 ร้าน ส.สกุณา  
9/63 ตุลาคม 2563 9 พฤศจิกายน 2563 ร้าน ส.สกุณา  
8/63 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563 ร้าน ส.สกุณา  
7/63 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
6/63 กรกฏาคม 2563 13 กรกฏาคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
5/63 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563 ร้าน ส.สกุณา  
4/63 พฤษภาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
3/63 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
2/63 วันที่ 1-22 ก.พ. 63 24 กุมภาพันธ์ 2563 ร้าน ส.สกุณา  
1/63 วันที่ 1-25 ม.ค. 63 31 มกราคม 2563 ร้าน ส.สกุณา  
13/62  วันที่ 1-21 ธ.ค. 62 23 ธันวาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
12/62 วันที่ 1-23 พ.ย. 62 25 พฤศจิกายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
11/62 วันที่ 1-26 ต.ค. 62 28 ตุลาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
10/62 วันที่ 1-28 ก.ย. 62 30 กันยายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
9/62 วันที่ 1-31 ส.ค. 62 2 กันยายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
8/62 วันที่ 1-28 ก.ค. 62 29 กรกฎาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
7/62 วันที่ 4-30 มิ.ย. 62 1 กรกฎาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
6/62 วันที่ 7 พ.ค. -1 มิ.ย. 62 3 มิถุนายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
5/62 วันที่ 1 - 5 พ.ค. 62 6 พฤษภาคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
4/62 วันที่ 1 - 30 มี.ค. 62 1 เมษายน 2562 ร้าน ส.สกุณา  
3/62 วันที่ 1 - 23 ก.พ.62 25 กุมภาพันธ์ 2562 ร้าน ส.สกุณา  
2/62 วันที่ 13 - 26 ม.ค.62 28 มกราคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
1/62 วันที่ 1 - 12 ม.ค.62 14 มกราคม 2562 ร้าน ส.สกุณา  
20/61 วันที่ 3 - 22 ธ.ค.61  24 ธันวาคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
19/61 วันที่ 19 พ.ย. - 1 ธ.ค.61  3 ธันวาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
18/61 วันที่ 5 - 17 พ.ย.61  19 พฤศจิกายน 2561  ร้าน ส.สกุณา  
17/61 วันที่ 22 ต.ค. - 3 พ.ย.61  5 พฤศจิกายน 2561  ร้าน ส.สกุณา  
16/61 วันที่ 9 ต.ค.-20 ต.ค.61  22 ตุลาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
15/61 วันที่ 15 ก.ย.-6 ต.ค.61  8 ตุลาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
14/61 วันที่ 3- 15 ก.ย.61 17 กันยายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
13/61 วันที่ 20 ส.ค. - 1 ก.ย.61 3 กันยายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
12/61 วันที่ 7-18 ส.ค.61  20 สิงหาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
11/61 วันที่ 16 ก.ค. - 4 ส.ค.61  6 สิงหาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
10/61 วันที่ 2-14 ก.ค.61  16 กรกฎาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
9/61 วันที่ 30 มิ.ย.61 2 กรกฎาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
8/61 วันที่ 14 พ.ค - 26 พ.ค. 61 28 พฤษภาคม 2561  ร้าน ส.สกุณา  
7/61 วันที่ 29 เม.ย. - 12 พ.ค. 61 14 พฤษภาคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
6/61 วันที่ 10 เม.ย. - 28 เม.ย.61 30 เมษายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
5/61 วันที่ 18 มี.ค. - 7 เม.ย.61 9 เมษายน 2561 ร้าน ส.สกุณา  
4/61 วันที่ 5 มี.ค.- 17 มี.ค. 61 19 กุมภาพันธ์ 2561 ร้าน ส.สกุณา  
3/61 วันที่ 3 ก.พ. - 4 มี.ค. 61  * เบญจภาคี ห้องบัวตอง Uniserv 
2/61 วันที่ 22 ม.ค. - 3 ก.พ. 61 5 กุมภาพันธ์ 2561 ร้าน ส.สกุณา  
1/61 วันที่ 15 - 20 ม.ค. 61 22 มกราคม 2561 ร้าน ส.สกุณา  
23/60 วันที่ 19-24 ธ.ค.60 26 ธันวาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
22/60 วันที่ 21 พ.ย.  - 2 ธ.ค.60 4 ธันวาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
21/60 วันที่ 6- 18 พ.ย. 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
20/60 วันที่ 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 60 6 พฤศจิกายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
19/60 วันที่ 23-28 ตุลาคม 60  30 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
18/60 วันที่ 16-21 ตุลาคม 60 4 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
17/60 วันที่ 9-14 ตุลาคม 60 16 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
16/60 วันที่ 2-7 ตุลาคม 60 9 ตุลาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา
15/60 วันที่ 1 ตุลาคม 60 5 ตุลาคม 2560 * เบญจภาคี ห้องบัวตอง
14/60 วันที่ 18-23 กันยายน 60 25 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา
13/60 วันที่ 11-16 กันยายน 60 18 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
12/60 วันที่ 4-9 กันยายน 60 11 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
11/60 วันที่ 28 ส.ค.-2 ก.ย. 60
4 กันยายน 2560 ร้าน ส.สกุณา  
10/60 วันที่ 21-26 สิงหาคม 60 28 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
9/60 วันที่ 14-20 สิงหาคม 60 21 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา  
8/60 วันที่ 7-12 สิงหาคม 60 14 สิงหาคม 2560 ร้าน ส.สกุณา  
7/60 วันที่ 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 60 7 สิงหาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
6/60 วันที่ 24-29 กรกฏาคม 60 31 กรกฏาคม 2560  ร้าน ส.สกุณา
5/60 วันที่ 15-22 กรกฏาคม 60 24 กรกฏาคม 2560
ร้าน ส.สกุณา  
4/60 อาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 60    ห้องบัวตอง
3/60
อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 60   ห้องบัวตอง  
2/60 อาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 60  * เบญจภาคี ห้องบัวตอง
1/60
อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 60   ห้องบัวตอง