บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101685


ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า รูปหล่อโบราณ รุ่นแรก
Kruba Phonma , Wat Pra phutthabat Tak pa Temple , Class1
ID : C6101685
MFG : 03 / 12 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1