บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001311


พระผงหลวงพ่อเกษม วัดพลับพลา พ.ศ.2517
Luangpor Kasem , Phlapphla Temple ,1974
ID : C6001311
MFG : 24 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1