บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800303


รูปถ่ายอนุญาต 2หน้าประกบ ลพ.เกษม เขมโก พ.ศ.2496
ระบายสีเก่า Luangpor Kasem , Lampang Province
ID : C5800303
MFG : 24 / 08 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1