บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800285


หลวงปู่แหวน เหรียญหน้าวัว รุ่นแรก พ.ศ.2513
Luang Pu Waen , Class1 , 1970
ID : C5800285
MFG : 16 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1