บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800175


พระครูบาศรีวิชัย รุ่นสร้างทาง เนื้อแร่ไมก้า
Kruba Sriwichai , Sangtang , Mica
ID : C5800175
MFG : 11 / 05 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1