บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001208


พระลือหน้ามงคล จ.ลำพูน
Pra Leu , Namongkhon , Lamphun Province
ID : B6001208
MFG : 21 / 03 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1