บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900797


พระร่วงเปิดโลก กรุเตาทุเรียง จ.สุโขทัย
Pra Ruang Kru Taoturang , Sukhothai Province
ID : B5900797
MFG : 27 / 06 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1