บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900583


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B5900583
MFG : 24 / 01 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1