บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900568


พระรอดหลวง จ.ลำพูน
Pra Rodloung , Lamphun Province
ID : B5900568
MFG : 24 / 01 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1