บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800002


พระเชียงแสนซุ้มปราสาทไหว พิมพ์เล็ก จ.พะเยา
Pra Chiang Saen , Phayao Province
ID : B5800002
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1