บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6201777


ครูบากองแก้ว รุ่นจตุพร พ.ศ.2520 , เนื้อเงิน
Kruba Kong Kaw , Jatuporn , 1977 , Silver
ID : C6201777
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1