บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6101632


หลวงปู่สิม รุ่นนิวเคลียร์ พ.ศ.2528 , ทองแดง
Luangpu Sim , Nuclear , 1985 , Copper
ID : C6101632
MFG : 06 / 08 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1