บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001339


พระชัยวัฒน์ นเรศวรเมืองงาย พ.ศ.2512
Pra Chaiwat Naresuan Muang Ngai ,1969
ID : C6001339
MFG : 14 / 08 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1