บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001310


หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ หลังเตารีด พ.ศ.2505
Luangpu Tuad , Wat Changhai Temple , 1962
ID : C6001310
MFG : 24 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1