บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001292


หลวงปู่แหวน รุ่น.ทอ.1 พ.ศ.2514
Luang Pu Waen , 1971
ID : C6001292
MFG : 11 / 07 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1