บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C6001266


ครูบาชุ่ม โพธิโก รูปไข่ใหญ่ พ.ศ.2517 , นวโลหะ
Pra Kruba Choom , Big Mold , 1974 , Nawaloha
ID : C6001266
MFG : 22 / 05 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1