บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800440


ครูบาคำหล้า รุ่นแรก พ.ศ.2505
Kruba Khamla , Class1 ,1962
ID : C5800440
MFG : 18 / 10 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1