บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800411


พระชัยวัฒน์เอกาทศรถ พ.ศ.2513 วัดพันอ้น
Pra Chaiwat Ekathosarots , Phanon Temple , 1970
ID : C5800411
MFG : 21 / 09 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1