บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800292


หลวงปู่สิม เหรียญหล่อฉีดรุ่นเมตตา , เงิน
Luangpu Sim , Metta , 1974 , Silver
ID : C5800292
MFG : 16 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1