บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800246


หลวงปู่สิม เหรียญเมตตา กะไหล่ทองกรรมการ
Luangpu Sim , Metta , Copper , 1974
ID : C5800246
MFG : 16 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1