บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800129


พระขุนแผนหลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พ.ศ.2523
Khun Pan , Luang Phor Koon , Phan On Temple
ID : C5800129
MFG : 06 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1