บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800077


พระหลวงปู่แหวน รุ่นปักกลด พ.ศ.2516
Luang Pu Waen , Pak Glot ,1973
ID : C5800077
MFG : 06 / 03 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1