บัตรรับรองพระแท้ รหัส : C5800001


ขุนแผนหลวงพ่อคูณ วัดพันอ้น พ.ศ.2523
Khun Pan , Luang Phor Koon , Phan On Temple
ID : C5800001
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1