บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6401741


พระรอดหลวง จ.ลำพูน
Pra Rodloung , Lamphun Province
ID : B6401741
MFG : 29 / 11 / 2564


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1