บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6401687


พระนางกำแพง พิมพ์กลีบบัว จ.กำแพงเพชร
Pra Nang Kamphang , Kamphaeng Phet Province
ID : B6401687
MFG : 02 / 03 / 2564


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1