บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6201611


พระรอดบังภัย กรุหมูบุ่น จ.เชียงใหม่
Pra Rod Bangpai , Kru Mu Boon , Chiang Mai Province
ID : B6201611
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1