บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101524


พระบาง จ.ลำพูน
Pra Bang , Lamphun Province
ID : B6101524
MFG : 06 / 11 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1