บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6101479


พระปางเปิดโลก เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัย
Pra Proet Lok , Sukhothai Province
ID : B6101479
MFG : 06 / 08 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1