บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001147


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B6001147
MFG : 13 / 02 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1