บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001099


พระเปิม จ.ลำพูน
Pra Poem , Lamphun Province
ID : B6001099
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1