บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B6001098


พระท่ากระดานล้านนา กรุป่าซาง จ.ลำพูน
Pra Thakradan Lanna , Kru Pasang , Lamphun
ID : B6001098
MFG : 03 / 01 / 2560


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1