บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900846


พระซุ้มเรือนแก้ว กรุกระต่ายแกลบ พิมพ์เล็ก
Pra SumRuankaew , Small Mold
ID : B5900846
MFG : 01 / 08 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1