บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900779


พระคง พิมพ์โพธิ์เม็ด จ.ลำพูน
Pra Kong , Pho Made Mold , Lamphun Province
ID : B5900779
MFG : 30 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1