บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900667


พระรอดน้ำต้น จ.ลำพูน
Pra Rod , Kru Namton , Lamphun Province
ID : B5900667
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1