บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5900655


พระคง จ.ลำพูน
Pra Kong , Lamphun Province
ID : B5900655
MFG : 27 / 03 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1