บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800377


พระลือหน้ายักษ์ กรุเทศบาล จ.ลำพูน
Pra Lue , Nayak , Kru Tedsaban , Lam Phun Province
ID : B5800377
MFG : 20 / 07 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1