บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800277


พระเชียงแสน สนิมแดง
Pra Chiang Saen , Chiang Rai Province
ID : B5800277
MFG : 11 / 05 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1