บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800244


พระเลี่ยง กรุเทศบาล จ.ลำพูน
Pra Liang , Kru Tedsaban , Lam Phun Province
ID : B5800244
MFG : 11 / 05 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1