บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800207


พระท่ากระดานล้านนา กรุป่าซาง
Pra Thakradan Lanna , Kru Pasang , Lam Phun
ID : B5800207
MFG : 06 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1