บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800166


พระบาง กรุเทศบาล จ.ลำพูน
Pra Bang , Kru Tedsaban , Lam Phun Province
ID : B5800166
MFG : 05 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1