บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800164


พระเลี่ยง กรุช้างค้ำ จ.เชียงใหม่
Pra Liang , Kru Changkham , Chiang Mai Province
ID : B5800164
MFG : 05 / 04 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1