บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800017


พระสามหอม กรุดอยคำ จ.เชียงใหม่
Pra Sam Hom , Kru Doi Kham , Chiang Mai Province
ID : B5800017
MFG : 19 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1