บัตรรับรองพระแท้ รหัส : B5800001


พระบาง จ.ลำพูน
Pra Bang , Lam Phun Province
ID : B5800001
MFG : 17 / 02 / 2558


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1