บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A6300513


พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ทรงเครื่อง หน้าตัก 3 นิ้ว (ฐานซ่อม)
Buddha Image Lanna Style , 3 inch
ID : A6300513
MFG : 21 / 09 / 2563


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1