บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A6200499


พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์1 สนิมเขียว หน้าตัก 3.5 นิ้ว(ฐานตัด)
Buddha Image , Singha 1 , 3.5 inch
ID : A6200499
MFG : 25 / 11 / 2562


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1