บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A6100486


พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ , หน้าตัก 3.5 นิ้ว
Buddha Image , Ratanakosin Style , 3.5 inch
ID : A6100486
MFG : 25 / 12 / 2561


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1