บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900247


พระแก้วหินแกะ ศิลปะล้านนายุคปลาย , ขนาดห้อยคอ
Pra Kaew , Lanna Style
ID : A5900247
MFG : 27 / 06 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1