บัตรรับรองพระแท้ รหัส : A5900234


พระบูชาหลวงพ่อเกษมเขมโก พ.ศ.2529 , 5.5 นิ้ว
Luangpor Kasem , 1986 , 5.5 inch
ID : A5900234
MFG : 29 / 05 / 2559


ระบบบัตรรับรองพระแท้
v 1.0.1